Valmisteluhankkeen tavoite: Luoda toimintamalleja elintarvikealan kiihdyttämöille/kiihdyttämöohjelmille, jotka perustuvat vahvaan yhteistyömalliin (kuten kollektiiviset tuotemerkit/ yhteisbrändäys) alan pk-yritysten osalta.

Selvityksen sisältö:

1.Taustaa
2.Kuvaus kiihdyttämötoiminnasta Suomessa ja maailmalla
3.Potentiaalisimpien tuoteryhmien tunnistaminen kansainvälistymisen/kansainvälisen potentiaalin ja yhteistoimintamallien kannalta.
4.Yhteistoimintamallit (-brändäys), -toimintamalliesimerkkejä kollektiivisiin tavaramerkkeihin ja yhteisbrändäykseen
5.Yhteistoimintamalliin perustuvan kiihdyttämöohjelman juridiset kysymykset (mm. yhteisbrändi -näkökulmasta)
6. Kuluttajabrändin rakentaminen ja kollektiivisen brändin onnistumiseen vaikuttavat tekijät
7.Rahoituspolut ja –instrumentit kansainvälistyvän elintarvikealan yrityksen näkökulmasta (julkinen ja yksityinen rahoitus) ja kiihdyttämöohjelman kannalta
8. Yhteistyöverkostot ja liittymät muihin ohjelmiin ja projekteihin alalla sekä yhteistyö näiden kanssa
9. Suosituksia  yhteistoimintamalliin perustuvasta kiihdyttämömallista, sekä valtakunnallisesta pilottiprojektista.

Hanke toteutettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahoituksella.

Raportti:  Elintarvikealan yhteistoimintamalleihin perustuvan kiihdyttämöohjelman valmisteluhanke raportti

Liite raporttiin:  Examples of ODP in Italy-01 final

Muuta materiaalia:

Advice on launching a food startup by Daniella Gould