Valmisteluhankkeen tavoite: Luoda toimintamalli elintarvikealan kiihdyttämöille/kiihdyttämöohjelmille, jotka perustuvat vahvaan yhteistyömalliin (kuten yhteisbrändäykseen) alan pk-yritysten osalta.

Selvityksen sisältö:

  1. Potentiaalisimpien tuoteryhmien tunnistaminen kansainvälistymisen ja yhteistoimintamallien kannalta.
  2. Yhteistoimintamallin juridinen rakenne (mm. yhteisbrändi -näkökulmasta)
  3. Yhteisbrändäys viestinnällisestä näkökulmasta
  4. Rahoituspolut ja -instrumentit elintarvikealan yritysten näkökulmasta (julkinen ja yksityinen rahoitus)
  5.  Yhteistyöverkostot ja liittymät muihin ohjelmiin ja projekteihin alalla sekä yhteistyö näiden kanssa
  6. Alustava näkemys yhteistoimintamalliin perustuvasta kiihdyttämömallista, sekä suunnitelma valtakunnallisesta pilottiprojektista.

Hanke toteutettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahoituksella.

Raportti  Elintarvikealan yhteistoimintamalleihin perustuvan kiihdyttämöohjelman valmisteluhanke final

Advice on launching a food startup by Daniella Gould

 

Kotisivut toteutti Kotisivut Viikossa

© 2017 Finac ry