Hautomoiden ja kiihdyttämöiden merkitys suomalaisessa kasvu- ja innovaatioekosysteemeissä 1. workshop

Aika: Keskiviikko 28.11. klo 10.00 – 15.30
Paikka: Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, 00101 Helsinki

Agenda:
10.00 – 10.40 Suomalainen hautomo- ja kiiihdyttämökenttä tänään. Toimintamallit, haasteet ja mahdollisuudet. Hautomo- ja kiihdyttämöselvitystyön tulosten esittely. Terho Jylhänkoski Oulu AMK ja Marit Tuominen, FINAC

10.40 – 12.10 Kommentti- ja aktivointipuheenvuorot a n. 10 min
– Kokemuksia innovaatioympäristöhankkeista rakennemuutoksessa -Case OuluJarmo Lauronen, Business Oulu
– Tommo Koivusalo, Helsinki
– Juha Kauppinen, Mikkeli
– Reidar Wasenius, Fiban
– Parempaa deal flowta sijoittajille. Suomalaisen innovaatiojärjestelmän haasteet varhaisen vaiheen pääomasijoittajan näkökulmasta, Petri Lehmuskoski, Gorilla Ventures
– Innovatiiviset hautomo-/kiihdyttämökonseptit ja public-private yhteistyömallit kansainvälisiltä kentiltä
– vapaa sana/ yleisökommentit

12.10 – 13.00 Lounas

13.00 – 14.00 Teemakohtaiset keskustelut/ideointisessiot teemakohtaisissa pienryhmissä. (Teemat tarkentuvat selvityksen valmistuttua, sekä alustus- ja kommenttipuheenvuoroista). Alustavia aiheita:
– Deal flow -enemmän ja parempaa laatua. Parhaat aktivointi, motivointi ja jalostus keinot (Esihautomotoiminta).
– Hautomotoiminnan rooli, uudet toiminta- ja rahoitusmallit, sekä tulosmittarit
– Kasvukiihdyttämöiden rooli ja uudet liiketoiminta- ja ansaintamallit sekä mittarit
– Yhteistyö kansallisella tasolla/alueiden välinen yhteistyö
– Public-private yhteistyö

14.00 – 15.00 Ryhmätöiden purku ja kommentointi

15.00 – 15.30 Teemakohtaisista työryhmistä päättäminen/ työryhmien työn jatkaminen/ teemojen valinta ja työryhmiin ilmoittautuminen sekä työryhmien puheenjohtajien ja päätössanat

Tervetuloa!
Ilmoittatumiset
Ilmoittaudu tästä

Kotisivut toteutti Kotisivut Viikossa

© 2017 Finac ry