Kiihdyttämön tavoitteena on auttaa startupeja rahoituksen ja kasvun hankkimisessa sekä tiimin rakentamisessa

NewCo Accelerator –palvelun tarkoitus on auttaa startupeja menestymään. Kiihdytyspalveluihin osallistuvat startup-yritykset saavat tuekseen henkilökohtaisen yritysvalmentajan ja valmennuksessa kiinnitetään huomiota rahoitukseen, tiimin rakentamiseen ja kasvuun.

Samalla yritykset pääsevät laajaan ja yrityskohtaiseen liiketoiminnan kehitysprosessiin, jonka tavoitteena on, että sen lopuksi yritys on riskirahoitus- ja kansainvälistymiskelpoinen. Henkilökohtaisen valmennuksen lisäksi kiihdytinpalvelut tuovat startupit yhteen verkostoon oppimaan myös toisiltaan.

Keskiössä ovat ne tiimit ja startup-yritykset, jotka ovat edenneet kehitettävän tuotteen tai palvelun kanssa ideointivaiheen ohi ja tähtäävät markkinoille pääsyyn. Pitkäaikaista yksilöllistä valmennusta on sen lisäksi saatavilla myös startupeille, jotka eivät täytä vielä varsinaisen kiihdytysvalmennuksen kriteereitä. Helsingin kaupunki myös tuottaa NewCo Acceleratorin palveluita yhdessä keskeisten startup-ekosysteemitoimijoiden kanssa.

”NewCo Accelerator tuottaa yrityksille juuri heidän tilanteestaan ja tarpeistaan lähtevää räätälöityä yritysneuvontaa. Tavoitteena on tuottaa rahoitusmarkkinoita, hallitusammattilaisia ja korporaatioita kiinnostavia potentiaalisia uusia menestyjiä”, tiivistää NewCo Helsingin kasvutiimin päällikkö Timo Helenius.

NewCo Accelerator –kiihdytyspalveluun voi hakea mukaan jo nyt

NewCo Accelerator -kiihdytyspalvelu toimi Helsingissä jo aiemmin vuosina 2013-2017. Palvelulla reagoitiin tuolloin pääkaupunkiseudun kasvaneeseen työttömyyteen erityisesti ict-alalla. Kiihdytysvalmennuksessa olleiden startup-yritysten liikevaihto olikin vuosina 2014–2019 noin 125M €.

Uudet NewCo Accelerator -neuvonantopalvelut ovat osa Helsingin kaupungin palautumista koronakriisistä ja kaupungin tavoitteena on luoda ohjelman avulla uusia työpaikkoja. Samalla kehitetään Helsingin kilpailukykyä startup-kaupunkina ja houkutellaan koti- ja ulkomaisia sijoituspääomia, osaajia ja kasvuyrityksiä Helsinkiin.

NewCo Accelerator –kiihdyttämöstä saa lisätietoa NewCo Helsingin verkkosivuilta tästä linkistä tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen startup@hel.fi. Koronarajoitusten takia tällä hetkellä tapaamiset tulee varata verkkosivujen kautta.

NewCo Accelerator –hautomo- ja kiihdytyspalvelujen perustamisesta päätti Helsingin kaupungin elinkeinojaosto 17. elokuuta 2020.