Suomen Yrityskehitys Oy kehittää, kiihdyttää ja järkeistää asiakkaidensa yritystoimintaa. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat startup-, perhe- ja kasvuyritykset. Kasvatamme yrityksesi arvoa esimerkiksi luomalla kannattavaa kasvua, alentamalla kuluja tai avustamalla rahoitus- ja yritysjärjestelyissä.