Venture Gym Oy:n toiminta-ajatuksena on tarjota kasvua ja kansainvälistymistä tukevia asiantuntijapalveluita aloittaville yrityksille – sekä olemassa olevista yrityksistä irtautuville yrityksille. Olemme tuotteistaneen tätä varten oman Startti – ohjelman, joka on tarkoitettu innovatiivisille yrityksille, joilla on kansainvälistä potentiaalia ja halu kasvaa.

Startti -ohjelmamme yhdistää innovatiiviset liike- ja tuoteideat, kansainvälisesti kokeneet yrittäjyyden ammattilaiset sekä julkisen- että yksityisen rahoituksen. Startin aikana toteutetaan yhdessä yrittäjien kanssa toimenpiteitä, joiden tarkoitus on hioa yritysaihiot nopeasti merkittävien riskisijoittajien kannalta sijoituskelpoisiksi.

Startti – ohjelmamme muodostuu kahdesta osasta. Ensimäisessä osassa annetaan yrittäjille perusedellytykset ja valmennetaan heitä ja yritystä perusasioissa. Toisessa vaiheessa keskitytään yrityskohtaisesti havaittuihin kehitysalueisiin.

Startti – ohjelmaan voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Valinta ohjelmaan tehdään hakemusten ja haastatteluiden pohjalta.

Kotisivut toteutti Kotisivut Viikossa

© 2017 Finac ry